Het Bestuur

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers, waarvan een aantal zelf ouder is van een kind met een verstandelijke beperking; anderen voelen zich betrokken. Wij streven er naar om uit ieder dorp, dat onder KansPlus regio Gemert valt, één of meer leden in het bestuur te hebben. Het bestuur organiseert en coördineert de eerder genoemde activiteiten en komt regelmatig (zo’n 8 keer per jaar) bijeen en probeert zich op de hoogte te houden van de regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, recreatie, sport en voorzieningen voor mensen met een beperking. Hiertoe bezoeken afgevaardigden uit het bestuur regionale vergaderingen en overlegorganen en er is contact met diverse hulpverleningsinstellingen. De afdeling doet jaarlijks mee aan de landelijke collecte voor mensen met een verstandelijke beperking (Collecte Fonds Verstandelijke Gehandicapten). Om de 6 weken, m.u.v. de vakantiemaanden juli en augustus, wordt door de afdeling Gemert een nieuwsbrief uitgebracht met nieuws over het werk van het bestuur en de activiteiten binnen de afdeling.

Voorzitter:        Ans van de Kerkhof 

Dr. Timmerslaan 27, 5741 XG Beek en Donk

Tel: 06 – 25042032 E-mail: ansvdkerkhof@gmail.com

Secretaris:       

E-mail: kansplusgemert@hotmail.com

Penningmeester:        Jan Leenders

Oude Bemmerstraat 8, 5741 EB  Beek en Donk

Tel: 06-20643139 E-mail: kansplusgemert@hotmail.com

 

Bestuursleden

Harrie van den Berg

E-mail: kansplusgemert@hotmail.com

Hanita Klerx

E-mail: kansplusgemert@hotmail.com

Mark Roijackers  

E-mail: kansplusgemert@hotmail.com

Thea Royackers

E-mail kansplusgemert@hotmail.com